bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu

Senior+

Dzienny Dom Senior + wdrożył Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, powołał Inspektora Ochrony Danych oraz realizuje wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. ------------------------------------------------------------

Dzienny Dom Senior + informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników, swoich pracowników i kontrahentów.

 ------------------------------------------------------------

Osoby, których dane są przetwarzane przez Dzienny Dom Senior + posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne , nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. ------------------------------------------------------------

Osoby, których dane są przetwarzane nie są poddawane profilowaniu, a przetwarzanych przez siebie danych osobowych Dzienny Dom Senior + nie udostępnia podmiotom nieuprawnionym ani nie przekazuje poza obszar EOG.

AktualnościOpublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 03.01.2019
Dokument oglądany razy: 116 720