bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o Ośrodku

Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej z  terenu Gminy Gostyń. Dysponuje 50 miejscami.

Funkcjonowanie Dziennego Domu Snior+ odbywa się w ramach zadań  własnych Gminy Gostyń.

Zadaniem Domu jest zapewnienie wsparcia, poprawa jakości życia i aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ poprzez zapewnienie usług dostosowanych do potrzeb i możliwości  seniorów:

1) opiekuńczo-terapeutycznych w tym: terapii zajęciowej kulinarnej, rękodzieła, prac ogrodowych itp w celu podtrzymania kondycji psychofizycznej;

2) edukacyjnych i kulturalno-oświatowych w celu stymulacji intelektualnej oraz profilaktyki prozdrowotnej;

3) zapewnienie aktywności ruchowej, fizjoterapii oraz usług sportowo-rekreacyjnych;

4) wspieranie działalności grup hobbystycznych: karcianych, czytelniczych itp.;

5) usług socjalnych, w tym wyżywienia, możliwości korzystania z pralki, suszarki;

6) poradnictwo specjalistyczne;

7) integracja wielopokoleniowa;

8) zagospodarowanie czasu wolnego, zapokojenie potrzeb towarzyskich;

9) motywowanie do aktywności społecznej, udziału w akcjach, spotkaniach na terenie miasta;

10) promocja aktywności seniorów.Opublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 12.01.2019
Dokument oglądany razy: 4 556