bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dzienny Dom Senior + w Gostyniu, przy ulicy ul. Polnej 72a. W razie problemów możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych mailowo iod.seniorgostyn@ochrona-danych24.com.

Twoje dane osobowe przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W Dziennym Domu Senior + dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia uczestnikom świadczeń zgodnie ze statutem.

Dzienny Dom Senior + nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą.

Zakres podawanych danych osobowych wynika z art. 51 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy i są to między innymi: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania i nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, imię i nazwisko opiekuna, jego adres zamieszkania i nr telefonu.

Dzienny Dom Senior + nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ponadto, prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Dzienny Dom Senior + ma również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Opublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 03.09.2020
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 12.01.2019
Dokument oglądany razy: 3 016